VI HJÆLPER GLOBALT TALENT OG DERES FAMILIER I TRIVSEL

Bag enhver succes står en familie i trivsel

COACHING, COUNSELLING AND THERAPY IN A GLOBAL PERSPECTIVE

Hvad gør vi

Hvad gør vi

Vi vender turbulens til trivsel!

Hos Nanna Hauch er vi optaget af at give expatfamilier over hele verden de bedste forudsætninger for en succesfuld udstationering og et spændende internationalt liv. Det gør vi gennem vores rådgivningskoncept, der skaber trivsel og arbejdsglæde. 

Det er vigtigt!  Fordi bag enhver succesfuld udstationering står en familie i trivsel.

FACTS

70 % af mislykkede udstationeringer skyldes ægteskabelig og familiær mistrivsel. (Lazarova et al, 2015)

Hvem er vi

For os er det en hjertesag at bidrage til en god og smidig integration i forbindelse med familiers udstationeringer - fordi vi ved, hvad det kræver!

 

Vi er et team af erfarne rådgivere med stor viden indenfor familierådgivning, psykologi, psykoterapi, interkulturel ledelse og coaching. 

 

Vores speciale er at skabe de bedste forudsætninger for trivsel i et omskifteligt internationalt liv. Hver især er vi specialister indenfor vores felt og trækker samtidig på personlige erfaringer med en eller flere udstationeringer bag os.

I teamet har vi erfaringer fra udstationeringer i USA, Frankrig, Canada, Schweiz, Australien og Kenya.

Nedenfor kan du læse mere om hvem vi er.

04-10-18_242sh.jpg

Nanna Hauch, Familierådgiver

Nanna Hauch er uddannet Familierådgiver fra Blackbird Institute og Cand. Merc. i Interkulturel Ledelse fra CBS og har flere udstationeringer bag sig bl.a. i USA og Frankrig. Senest knap 6 år i Schweiz, hvor Nanna havde 3 år som medfølgende ægtefælle, før hun etablerede sin egen karriere for en dansk global virksomhed.

 

Under sin seneste udstationering oplevede Nanna på første hånd, hvordan familielivets udfordringer kunne blive forstærket af at skulle navigere i en fremmed kultur og være langt fra familie og venner.

Her opstod ønsket om at yde rådgivning og støtte til expatfamilier med det formål at fremme hurtigere og bedre trivsel i forbindelse med ud- og hjemstationeringer.

Nanna er mor til 3 Third Culture Kids og har erfaringer fra både lokale og internationale skoler samt erfaringer med at finde den rette støtte til et barn med særlige behov. Nanna har førstehånds erfaring med håndteringen af udstationering og repatriering af hele familien og trækker på denne erfaring i arbejdet med expatfamilier. 

Som rådgiver beskrives Nanna som varm, lyttende og analytisk.  Med fokus på ressourcerne og en god humoristisk tilgang løser vi sammen expatfamiliens udfordringer, før de vokser sig til store problemer.

Lise Berg,

Psykolog

Lise Berg er autoriseret psykolog og psykoterapeut og har siden januar 2017 boet med sin mand og to børn i Kenya.

 

I sin psykoterapeutiske praksis arbejder Lise med unge og voksne fra det internationale miljø.

Lise har stor indsigt og viden om eftervirkningerne af internationale flytninger. I det terapeutiske arbejde lægger Lise vægt på, at I sammen finder ind til kernen af det, der gør det svært at finde glæde og overskud i hverdagen.

En flytning kan skubbe til balancerne inden i os, og når det kommer til at stå i vejen for, hvordan vi trives, kan der være brug for at kigge mere på det.

Lises fokus områder er angst, depression, eksistentielle livskriser, stress & udbrændthed, selvværdsproblematikker, sorgreaktioner og traumatiske oplevelser.

Lise arbejder grundigt og hjertevarmt med klienten i fokus. 

 

Sessioner med Lise foregår online.

Birgitte Voilquin,

Coach

Birgitte er uddannet coach og har specialiseret sig indenfor Functional Medicine Coaching fra FMCA, USA. Birgitte arbejder i sin coaching holistisk med det fysiske, mentale og emotionelle som kilden til god energi og et robust og omstillingsparat mindset.


I 2014 stiftede Birgitte iBootz, hvis målsætning er at støtte internationale virksomheder og deres medarbejdere til at udfolde deres fulde potentiale gennem fokus på at booste energien og velværet i medarbejdere og ledere.


Birgitte har endvidere en corporate bagrund indenfor marketing i start-ups og medicinalindustrien og har gennem sin karriere boet i Frankrig, USA, Australien og er nu bosiddende i Schweiz sammen med sin franske mand og 2 ud af 3 børn. Birgittes ældste søn er efter en international opvækst bosiddende i Danmark for at færdiggøre sin IB.


Birgitte har en energisk og lattermild tilgang og coacher indenfor et helhedsorienteret perspektiv på kost, søvn, motion, stress og mindset og coacher både individuelt og hele familier.


Sessioner med Birgitte foregår online.

KONTAKT

nanna@nannahauch.com

Mobil: +45 4011 0459

Success! Message received.